Rajkumar - Vishnuvardhan image
Rajkumar - Vish...
Detail
Dr Rajkumar and Vishnuvardhan together during Sarthaka Suvarna function (pic - KM Veeresh)
Shivarajkumar Image
Shivarajkumar I...
Detail
Shivarajkumar Image from janumada jodi movie
Rajyotsava Image
Rajyotsava Imag...
Detail
siddaramaia, dr rajkumar during sarthaka suvarna function (Pic - km veeresh)
Vatal Nagaraj Image
Vatal Nagaraj I...
Detail
Vatal Nagaraj Image
Anup Sa Ra Govindu Image
Anup Sa Ra Govi...
Detail
actor Anup Sa Ra Govindu seen with Sa Ra Govindu during a movie song recording 
Lakshmi Mahalakshmi Image
Lakshmi Mahalak...
Detail
actress shilpa, abjith image from Lakshmi Mahalakshmi movie
Manjula Image
Manjula Image
Detail
actress manjula image from haddina kannu movie
Rajkumar - Shivarajkumar Image
Rajkumar - Shiv...
Detail
Dr Rajkumar - Shivarajkumar Image
Dwarkish Image
Dwarkish Image
Detail
dwarkisn in uttara dakshina movie
Rajkumar Image
Rajkumar Image
Detail
siddaramaiah, dr rajkumar image
 
 
Powered by Phoca Gallery